Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Agriculture Development

Agriculture Development Office

Humla


Regulations
S.N Title Category Published Date
5 बीउ पूँजि तथा घुम्तिकोष कार्यबिधि २०७६ कार्यविधि 2076-12-04 View
6 कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-05 View
7 कृषि सिचाई कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-05 View
8 ग्रामिड कृषि सडक कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-05 View
9 किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-30 View
10 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका कार्यविधि 2076-11-30 View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, हुम्ला
Last Updated: 2021/03/21
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.